درباره ما

به عنوان سازنده پیشرو در جهان از سیستم های تست مواد نوآورانه مواد، ما توسط شرکت های تابعه و فروش در تمام قاره ها نمایندگی می شود.