تست آب اسپیکو با واحد فشار هیدرواستاتیک برای انجام آزمایش روی لوله ها و اتصالات مجهز شده است.

این واحد ساخته شده است تا بتواند در دمای بالا (حداکثر 95 درجه سانتیگراد) در طول مدت عمر مفید کار کند.

سیستم کنترل می تواند به صورت واحد بدون هوا ساخته شود تا کاربر بتواند کنترل کامل بر روی مخزن آزمون و همچنین بررسی و ثبت دمای در طول زمان آزمون را داشته باشد.

پروژه های مرتبط