11

تستر MFR ما (MFI) تست شده بود، همانطور که ما همه مشتریان ما نیاز به یک واحد با بهترین کیفیت مواد برای بالا بردن دقت بالا نتیجه در استفاده طولانی مدت.
با توجه به روش A استاندارد ISO1133، تضمین توزیع دقیق دما و پایداری در کانال گرمایی، بازتولید نتیجه همیشه امن است.

امکانات:

لوازم جانبی مختلف مفید عرضه می شود

کاربر سیستم برش دوست

پروژه های مرتبط