5اسپیکو دوقلو ستون دستگاه تست جهانی در تمام صنایع در سراسر جهان برای آزمایش مواد، تست محصول، کنترل کیفیت و برنامه تحقیق و توسعه استفاده می شود

سیستم کنترل از دو مورد استفاده می کند:
مدل ها :

– یکپارچه سیستم PC اسپیکو در حال اجرا تست  با مونیتور 19 اینچ صفحه نمایش

در پنل کنترل پنلبا استفاده از نرم افزار تست SPICO در کامپیوتر شخصی صفحه مونیتور لمس می شود.

امکانات :

–  پیچ شمع برگشت پذیر ازراندمان بالا HIWIN

–  باتری دقت بار از Rever 

– موتور سروو دلتا با حداقل جعبه دنده عقب از Apex 

پروژه های مرتبط