1دستگاه HDT / Vicat اجازه می دهد برای آزمایش همزمان چند نمونه بسته به میزان ایستگاه های آزمایش موجود. عملکرد آسان و دستیابی به عملکرد دستی ایستگاههای تست اطمینان از دسترسی آسان به نمونه نمونه تست برای بارگیری و بازیابی نمونه و بعد از هر آزمون است.
هر ایستگاه تست با یک دماسنج مقاومت PT100 پلاتین نصب شده است و برای کنترل دما از هم جدا شده است. ما در ریزپردازنده هیئت مدیره با صفحه نمایش لمسی 7 اینچی صفحه نمایش ساده را برای ورود به پارامترها فراهم می کنیم و نتیجه و منحنی ضبط داده ها را برای هر ایستگاه پایه در Temp می گیریم. VS زمان، نفوذ (انحراف) VS زمان و نفوذ VS Temp.

پروژه های مرتبط