دستگاه کپی فرز SPICO

دستگاه کپی فرز SPICO به ویژه برای شکل دادن نمونه های پلاستیکی برای انواع آزمون های کششی طراحی شده است. قصد ما این بود که ماشینی تولید کنیم که با حداقل مهارت و آموزش مورد استفاده قرار گیرد. نتیجه [...]

دستگاه CNC ماشین SPICO

دستگاه CNC اسپیکو یک واحد رومیزی است که جهت ساخت انواع نمونه تست کشش، خمش و ضربه ی مواد پلاستیکی و کامپوزیتی مطابق با استانداردهای مشتری، مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه با گیره های مخصوص [...]