دستگاه CNC اسپیکو یک واحد رومیزی است که جهت ساخت انواع نمونه تست کشش، خمش و ضربه ی مواد پلاستیکی و کامپوزیتی مطابق با استانداردهای مشتری، مورد استفاده قرار می گیرد.
این دستگاه با گیره های مخصوص عرضه می شود تا نمونه هایی را که در نرم افزار تعریف شده اند را نگه دارد و کاربر فقط باید نمونه ها را در داخل گیره ها قرار داده   و فرم مناسب را انتخاب کند.کنترلر یکپارچه این دستگاه باید به یک کامپیوتر متصل باشد و نرم افزار اپراتوری بر روی یک پنجره اجرا شود.

تهیه نمونه مطابق با استاندارد ISIRI 17304 و ISO 6259
حداکثر ضخامت نمونه تا 100 میلیمتر 

 

 

پروژه های مرتبط