دستگاه (DSC)

دستگاه (DSC) برای تعیین انتقال گرما داخلی در ارتباط با درجه حرارت و جریان گرما طراحی شده است، از آن به طور گسترده ای در زمینه توسعه پلیمر، تست عملکرد و کنترل کیفیت استفاده می شود. تحقیق و توسعه [...]