17حمام اسپیکو روغن مجهز به یک کنترل کننده درجه حرارت دیجیتال، بخاری و دماسنج مقاومت پلاتین PT-100 به طور دقیق دمای آزمایش را حفظ می کند. برای اطمینان از ثبات دما در موتور موتور حمام نصب شده است.
حمام با یک قفسه نمونه ضدزنگ نصب شده است که دارای لوله های آزمایشگاهی شیشه ای است.

پروژه های مرتبط